Pagbuo Ng Katawan

Nakakaapekto ba ang Paninigarilyo sa Pagganap ng Gym At Makakakuha ng kalamnan?