Trabaho At Buhay

15 Napakahusay na Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Alam nating lahat si Confucius bilang isang tanyag na pilosopong Tsino ngunit siya ay isa ring guro, isang editor at isang politiko din. Ang dakilang pilosopo na ito ay isinilang noong 551 BC at mula pa noong panahong iyon, ang kanyang mga aralin sa karunungan ay naging tanyag sa buong mundo. Ang pilosopiya ni Confucius, na kilala rin bilang Confucianism, ay binigyang diin ang personal at pampamamahalaang moralidad, ang kawastuhan ng mga ugnayang panlipunan, hustisya at katapatan.

Narito ang ilang mga quote mula sa mahusay na pilosopo na makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang mundo at magtuturo sa iyo ng isang aralin o dalawa sa kung paano mamuhay ng isang mapayapang buhay.

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

pantulog para sa mga natutulog sa gilid

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng BuhayMakapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng BuhayMakapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

mga track runner vs hiking boots

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Makapangyarihang Mga Quote Ni Confucius Sa Mga Lalaki at Kalikasan Ng Buhay

Ano sa tingin mo?

Magsimula ng isang pag-uusap, hindi isang sunog. Mag-post nang may kabaitan.

Mag-post ng Komento